La col·lecció

La terrissa produïda a Quart estava destinada al consum popular. Tothom necessitava poals per a treure l'aigua del pou, càntirs per a beure a galet, barrals per a transportar el vi o l'aigua, tramosteres i càntirs per a l'oli, olles, cassoles i ansats per a cuinar, gerres per a salar olives i conservar aliments, conques i plates per a manipular-los. També es necessitaven cossis per a guardar aigua, triar l'oli i rentar la roba.

Es feien peces de funció molt específica, com ara embuts, torradores de castanyes, abeuradors per als animals, cues per a escalfar el llit i maridets per posar sota les faldilles de les venedores del mercat, brescadores per a fer fum per a treure les bresques de mel o escalfetes per a conservar caliu i escalfar el menjar.

Compartir/Share...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn